Senaste nytt

Detta är en sida där styrelsen kommer att presentera aktuella nyheter, nya projekt och annat av vikt.

 

VIKTIG INFORMATION TILL ANDELSÄGARE OCH HYRESGÄSTER

Ankomstanmälan senast onsdag kl 15.00 veckan före
Ankomst utan anmälan
Uthyrning genom Skistar
Köp av veckor för RCI-Byte
Andel får aldrig lämnas både till RCI för veckobyte och till uthyrning
Skadegörelse
Sänglinne / RCI-gäst och ved
Behov av kort förlängning av egen andelsvecka
Sopor
Öppettider för Belwobyns expedition
AGO Mitt I Åre receptionens öppettider
Styrelsens ledamöter – 2016-2017


ANKOMSTANMÄLAN SENAST ONSDAG KL 15.00 VECKAN FÖRE
Alla MÅSTE anmäla sin ankomst till ägd vecka senast onsdagen kl. 15.00 veckan före till AGO mail info@agoiare.se för att få nyckeln lagd i nyckelkuvert i Belwobyns brevlåda. Detta gäller både om ägare själv ska bo eller om ägaren privat hyr ut.

ANKOMST UTAN ANMÄLAN
OBS Ibland sker missbruk genom att ägare eller privat hyresgäst helt oanmälda kan komma vilken tid som helst på dygnet och ringa jourtelefon och kräva att få komma in. För sådana utryckningar har AGO rätten att ta gällande jouravgift av den ankommande och ägaren får därefter komma in. Men den privata hyresgästen som dyker upp under natten, hur ska AGO veta att hyresgästen har fått rätten att bo av ägaren när ägaren inte har informerat AGO om det? Se till att det aldrig mer sker!

UTHYRNING GENOM SKISTAR
Om du ej har möjlighet att använda din/dina veckor i år vill vi påminna om uthyrningsmöjligheten via Skistar, deras netto-hyra till oss har ökat. All sådan kontakt sker direkt med Skistar genom deras mail agarservice.are@skistar.com.

KÖP AV VECKOR FÖR RCI-BYTE
Om du ej har möjlighet att använda din/dina veckor i år vill vi påminna om möjligheten att byta inom RCI, om du är RCI-medlem. Och du som inte vill byta bort någon vecka du redan äger men ändå vill ha möjlighet att byta inom RCI bör ta chansen att av föreningen förvärva lågsäsongsveckor som rena bytesobjekt – pris 5 000 kr. Högsäsongsveckor säljs till marknadspris. Byteshanteringen inom RCI fungerar nu utmärkt för både Points- och Veckomedlemmar. Möjlighet att köpa av föreningen kanske inte består på grund av att vi förhandlar med en mäklare som kan komma att köpa alla kvarvarande veckor och därefter själv sälja dem.

ANDEL FÅR ALDRIG LÄMNAS BÅDE TILL RCI FÖR VECKOBYTE OCH TILL UTHYRNING
Det har skett några gånger och skapat enorma problem. Fortsättningsvis kommer den ägare som förorsakat dubbla ankomster att få bära kostnaden både för arbetet med att hitta ett alternativt boende i Åre samt den andra lägenhetens hyreskostnad!

SKADEGÖRELSE
Ägaren har fullt ekonomiskt ansvar för hyresgästens skötsel av uthyrd vecka. Allt enligt både gällande lag och våra stadgar. Har skador uppstått genom grovt festande eller annan misskötsel, är ägaren ekonomiskt ansvarig mot föreningen. Naturligtvis är hyresgästen ersättningsskyldig, men om vi inte når hyresgästen eller inte kan få ut någon ersättning från den är ägaren ytterst ansvarig. Därför uppmanar vi alla ägare till att i eget intresse försöka få fram korrekta och kompletta persondata på hyresgäst som namn, personnummer och bostadsadress, och även om det går på medföljande personer.
Om du vid ankomst inte är nöjd med lägenhetens innehåll eller skick skall du omgående kontakta AGO.

SÄNGLINNE / RCI-GÄST och VED
Vecka som inlämnats till RCI och som sedan används av RCI-gäst leder till en kostnad för ägaren i form av ett paket sänglinne och handdukar per person(gäst). Ägaren faktureras en kostnad av 200 kr/set. Sänglinnen ingår för oss när vi bytesbor genom RCI.  Ägare och alla andra gäster kan hyra till samma pris. Vedsäck finns att köpa. Allt beställes genom ankomstanmälan och betalas i AGO:s reception.

BEHOV AV KORT FÖRLÄNGNING AV EGEN ANDELSVECKA
Om något uppstår så att andelsägare behöver/önskar stanna en dag längre än sin ägda andelsvecka, går det bra att kontakta Hufvudboken via mail hufvudboken.carina@telia.com, glöm inte namn och telefonnummer. Carina försöker nå nästa veckas ägare, och vid kontakt lämnar över ditt namn och kontaktuppgifter samt informerar om att den som beslutar att låna ut del av sin vecka, ska bekräfta till AGO via mail info@agoiare.se om utlåningen.

SOPOR
Du får inte ställa ut soppåsar utanför dörren på kvällen med ambitionen att tömma den nästa morgon! Det händer alltför ofta att djur, t.ex. räv eller fåglar, har sönder påsen med omfattande nedskräpning som följd.

ÖPPETTIDER FÖR BELWOBYNS EXPEDITION
Belwobyns expedition är öppen lördagar kl 08-13 veckorna nr 50-17 samt veckorna nr 26-32. Personalen jobbar parallellt med städning av lägenheter och bemanning av expeditionen. Under säsongerna mellan sommar och vinter är expeditionen obemannad. Vid ingen bemanning är ni välkomna till receptionen AGO MittiÅre.

AGO MITTIÅRE RECEPTIONENS ÖPPETTIDER
AGO MittiÅre reception finner ni på Kabinbanevägen 22A. Vintertid och sommartid öppet måndag-fredag minimum kl 09-17. Sommartid även vissa söndagar. Under mellansäsongerna öppet måndag-fredag kl 09-16. Vid storhelger förändras öppettiderna. Har ni följdfrågor är ni varmt välkomna att kontakta:

AGO Servicebolaget i Åre AB, org.nr 556670-5702, Kabinbanevägen 22A, 83013 Åre, Tel 0647-515 00,
Fax 0647-519 07, info@agoiare.se, hemsida www.mittiare.se.

STYRELSENS LEDAMÖTER  2016-2017

160823-bo-haggstrom 160907-martin-olsen 160830-jimmie-haggstrom 20160830-ingvar-gunnarsson-1
Bo Häggström
Styrelseordförande
Martin Olsen
Styrelseledamot
Jimmie Häggström
Styrelseledamot
Ingvar Gunnarsson
Styrelseledamot