BRF Belwobyn

Vad innebär det att vara medlem i BRF Belwobyn? vintervy-med-l_ngdsp_r

Belwobyn byggdes 1982 och hösten därpå bildades bostadsrättsföreningen.

Idag finns ca 340 ägare som var och en äger allt mellan 1 och 20 veckor. Föreningen har en stabil ekonomi och en styrelse som är väl inarbetad. Belwobyns hus är väl underhållna och har näst intill totalrenoverats de senaste åren.

Den administrativa förvaltningen sköts av Hufvudboken Åre AB, främst av vår kontaktperson Carina Salming (hufvudboken.carina@telia.com). Ett litet utdrag ur årets förvaltningsberättelse passar bra att citera; ”BRF Belwobyn skall tillhandahålla medlemmarna ett bekvämt och praktiskt boende med god service och hög standard”.  

Årsavgiften för en ägd vecka under säsongen 160701-170630 är 4 100 kr mellan vecka 52 – 17 (vintersäsong) och är 1900 kr mellan vecka 18 – 51 (sommarsäsong). Årsavgiften har därmed kunnat hållas oförändrad ännu ett år.

Att vara andelsägare inom BRF Belwobyn innebär även vissa extra förmåner – som exempel kan du fiska och spela golf kostnadsfritt under din vistelse. Kontakta bara stugvärden för att få de kort som behövs.

Är du intresserad av att köpa en andel så titta på vår anslagstavla .

fisk

 

 

Du kommer väl ihåg att uppdatera dina
adressuppgifter om något ändras?